Skautské středisko Smrček Svitavy

Vážení rodiče,
v této rubrice najdete informace, které by Vás mohly zajímat v souvislosti se skautskou činností vašeho dítěte. Dočtete se něco o tom co je skauting, komu je určen, co je třeba k tomu aby jste se skautem staly, něco o skautské činnosti, co všechno správný skaut potřebuje, jaká je finanční nákladnost skautské činnosti, atd.
Junák - český skaut, středisko Smrček Svitavy, z.s. je součástí největší výchovné organizace v ČR a patří mezi největší volnočasové organizace ve městě Svitavy. Členové střediska vytváří pravidelnou a rozmanitou činnost na schůzkách, výpravách, táborech.

Co je vlastně skauting?

minfoto1.jpg, 9,0kBSkauting je myšlenka, životní styl, který učí umět se o sebe postarat, brát život do vlastních rukou a převzít odpovědnost za to, co se děje se mnou a s mým životem. Ve skautingu se lidé učí hledat smysluplnost toho, co dělají, kam a proč směrovat svůj život. Dětem a mladým lidem umožňuje žít a dělat věci společně, staví před ně příležitosti, které jsou zároveň zábavou a hrou – nejlepším způsobem, jak poznávat nové věci. Dává do života řadu sociálních dovedností – schopnost mluvit před lidmi a schopnost naslouchat, schopnost být otevřený vůči druhým, schopnost spolupracovat. Ve skautingu si člověk sáhne na GPSku, učí se dělat reportáže, slaňovat skály, vařit i sjíždět vodu na raftech. Ale to není důležité. Důležité je, co se člověk učí mimochodem přitom – že má cenu se o něco snažit. Že má cenu se zapojit. Že má cenu spolupracovat. Že má cenu být součástí věcí, ne pozorovatelem… A nakonec je to také celosvětově největší výchovné hnutí pro děti a mladé lidi s již stoletou tradicí, působící ve 214 zemích světa.

Pro koho je skauting?

minfoto2.jpg, 8,9kB Skautské hnutí je otevřené všem, kteří si chtějí najít opravdové kamarády, chtějí pomáhat, neustále se něčemu učit, pracovat na sobě, příjmat základní principy skautingu, podnikat dobrodružné výpravy, hrát hry, překonávat sami sebe, účastnit se oddílové činnosti…

Oddílová činnost se zaměřuje na hodnotovou výchovu dětí a současně vychází vstříc jejich specifickým zájmům. Programová náplň zahrnuje spoustu aktivit v oblastech jako je sport, příroda, kultura, zdravověda, rukodělné činnosti a řada dalších věcí.

Skautují všechny děti dohromady?

minfoto3.jpg, 10kB Aby program naší činnosti co nejlépe odpovídal potřebám a zájmům různých věkových kategorii, dělíme v naší organizaci děti do tří základních věkových kategorií:

  • Benjamínci (věk 5-6 let)
  • Vlčata a světlušky (věk 6-10 let)
  • Skauti a skautky (věk 11-15 let)
  • Roveři a rangers (věk nad 15 let)

Jaký je program v jednotlivých věkových kategoriích?

minfoto4.jpg, 6,6kB Základním prvkem celoročního skautského programu všech věkových kategorií jsou schůzky, které se konají jednou týdně. Na ty pak navazují výpravy, střediskové akce, akce pro veřejnost, letní tábor. Jejich množství a složení již záleží na jednotlivých oddílech.

Základem skautských aktivit je hra, prostupující programem všech věkových kategorií. Hry pomáhají dětem zábavnou formou získávat nejrůznější schopnosti a dovednosti, které mohou později použít i ve skutečném životě.

Kdo se o naše děti stará?

minfoto5.jpg, 11kB Všichni vedoucí a ostatní činovníci zajišťující chod oddílů a střediska, jsou dobrovolníci z řad studentů a pracujících starší 18let, kteří prošli skautskou výchovou, mají odpovídající zkoušky, které jsou k vykonávání jednotlivých funkcí potřebné. Vedoucím pomáhají v jednotlivých oddílech chlapci a dívky starší 15let, kteří také již prošli skautskou výchovou a tímto se připravují na složení potřebných zkoušek a případné přebrání vedení či dalších funkcí.

Jak je skauting finančně náročný?

minfoto6.jpg, 12kB Členství ve skautském oddíle v porovnání s jinými zájmovými kroužky není drahé. Roční členský poplatek činí cca 500,-Kč a hradí registrační poplatek, pojištění člena a chod střediska a jednotlivých oddílů. Platí se vždy v průběhu měsíce ledna. Dále je potřeba počítat s částkou okolo 600,-Kč na pořízení základního skautského vybavení (skautský kroj + nášivky, zápisník, uzlovačka). Dále během roku přibližně jednou měsíčně vyrážíme na výpravy, kde se platí cestovné, případné vstupné popř. náklady na společné stravování. V létě jezdí oddíly na stanový tábor, který vyjde přibližně na 2 000 Kč (záleží na počtu dní). Některé oddíly ještě jezdí na vodu nebo na putovní tábor.

Vyrobeno členy střediska © 2019
Junák - český skaut, středisko Smrček Svitavy, z.s.