Skautské středisko Smrček Svitavy

HISTORIE STŘEDISKA

SKAUTING VE SVITAVÁCH (1945 – 2016)

První skautský oddíl vznikl ve Svitavách na počátku srpna roku 1945. Zasloužil se o to Antonín Lukavský a Antonín Veverka. O rok později již ve městě začalo pracovat skautské středisko, v jehož rámci vyvíjelo činnost 5 oddílů – 3 oddíly ve Svitavách, 1 oddíl v Lánech a 1 oddíl v Hradci nad Svitavou. Prvním vedoucím střediska se stal Antonín Lukavský. V rámci svitavského střediska vznikl již v roce 1946 homogenní katolický oddíl pod vedením katolického kněze a člena řádu redemptoristů pátera Sedláčka. Výtvarník a profesor místního gymnázia A.Petrus vytvořil svitavskou skautskou vlajku a symboliku. Příslušníci katolického oddílu se scházeli v klubovně v redemptoristickém klášteře, další klubovna později vznikla v jednom z domů na nám.Míru. Skauti ve Svitavách se scházeli i v bývalém Háji hrdinů, který se tehdy nazýval Skautský háj. První svitavští skauti zde přísahali věrnost skautským ideálům a zákonům, konaly se zde junácké soutěže, pořádala se skautská setkání u táboráku. Svitavské skautské oddíly pořádaly rovněž několikatýdenní tábory na Šumavě a na Českomoravské vrchovině. Po změně poměrů musel však Junák v roce 1950 ukončit činnost, přes to ve Svitavách ještě dva roky fungoval Pionýrský oddíl Junáka. I tato organizace byla v roce 1952 zrušena a majetek skautů převzal Pionýrská organizace ČSM ve Svitavách.

minjunaci01.jpg, 29kB

Celkové uvolnění společenské atmosféry ve druhé polovině 60.let s sebou přineslo oživení i v dosud jednotném mládežnickém hnutí. Byl vzkříšena myšlenka na obnovu skautingu ve Svitavách. V dubnu 1968 se konalo první setkání bývalých aktivních členů skautingu ve městě. Na tomto setkání byl vypracován program postupné obnovy skautského střediska ve Svitavách. V květnu 1968 byla vytvořena středisková rada, a to pod vedením Zdeňka Svobody. V dalším období se rozběhla organizační činnost střediska, takže během května podalo do Junáka přihlášku více než 70 dětí. V letech 1968-1970 fungovalo ve Svitavách 6 oddílů, a to 4 oddíly chlapecké (vedoucí F. Záleský, S. Obhlídal, Z. Svoboda, M. Měšťan) a dva dívčí (vedoucí M. Dobřická, M. Nečasová a A. Udržalová). V těchto oddílech bylo organizováno více jak 120 dětí. Členové skautingu se scházeli v klubovně na Erbenově ulici, později na ulici Hradební. Uskutečnily se i dva letní tábory, a to v Boršově u Mor.Třebové a v Nové Vsi. V roce 1969 se ustavila i okresní rada Junáka v čele s JUDr. Janem Petrovickým a organizace se začlenila do Národní fronty a do Mladé federace Svitavska. To se však již naplno rozbíhala normalizace a dramatická historie se opakovala. Zásahem komunistické moci byla svitavská organizace Junáka oficiálně zrušena a její činnost byla zakázána. Majetek místních skautů převzala Pionýrská organizace Socialistického svazu mládeže.

minjunaci02.jpg, 21kB

Skauti se dočkali obnovení činnosti až koncem roku 1989. V prosinci tohoto roku se sešli bývalí vedoucí zdejšího střediska z let 1968-70 a již v lednu 1990 vznikla středisková rada pod vedením Zdeňka Svobody, kterého v roce 1996 vystřídal Milan Oblouk. V dubnu 1990 středisko registrovalo 5 skautských oddílů (4 ve Svitavách, 1 v Brněnci). Město Svitavy poskytlo prostory pro zřízení klubovny, nejdříve na ulici Nerudově, poté v Lidovém divadle a nakonec v prostorách základní školy na nám.Míru. Skautské středisko od začátku organizovalo skautské výpravy, orientační závody, každoroční prázdninové tábory (u obce Trpík), speleologické výpravy, kurzy lezení na skalách. Díky Milanu Obloukovi byl objeven nenápadný koutek hřebečského pásu, kde byl vydatný pramen, klid a krásná příroda. Trpík. Na holé louce se vybudovala kostra dřevěné jednoduché kuchyně s jídelnou. Vzniklo tak další místo našich svitavských skautských příběhů. V roce 1996 vystřídal ve vedení střediska Zdeňka Svobodu Milan Oblouk. Rok 1997 byl ve znamení velkých povodní, které zasáhly Moravu a nenechali suchým ani právě probíhající tábor na Trpíku. Devadesátá léta byla díky obnově ve znamení úspěšné činnosti, kdy svitavským skautem prošla řada občanů města.

Nové století bylo ve znamení řady pozitivních i negativních událostí. Na konci devadesátých let se konala akce - zahájení skautského roku, jejíž součástí byl Červenáčkův závod, vzpomínkový memorial bratra Červa, kdy družiny poměřují své znalosti a dovednosti. Tato akce se stala tradiční a proběhlo ještě několik následujících ročníků až do roku 2003. Do stejného roku se konaly střediskové tábory, pravidelně se scházely vlčácké a světlušácké družiny. Starší skauti – roveři – pořádali expedice do slovenských hor, do španělských Pyrenejí, rumunských Karpat, do mnoha zemí Evropy. Skautské středisko ve Svitavách se stalo garantem charitativních akcí typu Kapka naděje, Bílá pastelka, Betlémské světlo atd. Na začátku 21.století získalo středisko nový název – skautské středisko SMRČEK Svitavy, a také se všichni skauti rozloučili se Zdeňkem Svobodou. V roce 2005 uspořádali svitavští skauti v městském muzeu a galerii retrovýstavu fotografií s názvem 15let skautingu ve Svitavách. Do vedení oddílu Klokani přichází Jíňa a k oddílu Lachtani přichází Buldok a Kiki. Oba oddíly rozvíjí svojí činnost a spolupracují i na střediskové úrovni. Snažení nové generace vedoucích vyústí v nárust členů a nový nádech svitavského skautingu. V roce 2007 předal Milan Oblouk vedení střediska Zdeňkovi Pešinovi. Dochází k obnově tradičních střediskových akcí a v roce 2008 vzniká roverský kmen Tkaničky. Zároveň je uspořádán první novodobí střediskový tábor, jehož hlavní vedoucí se stává Ančí. V roce 2010 středisko oslavilo 20.výročí – Svitaváci mohli shlédnout výstavu, na Trpíku proběhlo setkání svitavských skautů a Zdeněk Pešina předal pomyslné vůdcovské žezlo Anně Konopáčové.

Výročí střediska se stalo zlomovým obdobím, neboť nastal nárůst členské základny. Od Lachtanů se oddělila družina Bobrů a od Klokanů bývalá Klíšťata. Z těchto družin v roce 2011 vznikl 3. oddíl vodních skautů pod vedením Buldoka. Vedení střediska začalo intenzivně pracovat na získání pozemku pod tábořištěm Trpík a v roce 2011 byla započata rozsáhlá rekonstrukce celého tábořiště. Rok 2013 byl ve znamení největšího procentuálního nárůstu členské základny v celém Pardubickém kraji, pokračování rekonstrukčních prací na Trpíku a dalšího střediskového sněmu, po němž byl do funkce vůdce střediska zvolen Antonín Benc a jeho zástupcem se stal Zdeněk Pešina. Rok 2016 přinesl další velkou změnu – středisko Smrček Svtavy získalo prostory Na Cihelně, jelikož máme rekordní počet členů. Je nás víc jak sto. Konají se pravidelné střediskové akce, máme skvělé rádce a vedoucí. A co přinese zítřek?

(text a foto z Kroniky města Svitavy – autor: Radoslav Fikejz, Vladimír Velešík, údaje od 2010 Antonín Benc)

minjunaci03.jpg, 105kB
Vyrobeno členy střediska © 2019
Junák - český skaut, středisko Smrček Svitavy, z.s.