Skautské středisko Smrček Svitavy

AKCE PRO VEŘEJNOST

PRAVIDELNÉ AKCE
Dětský den

V roce 2010 se ve Svitavách rozjel projekt Dětského dne, na jehož realizaci se podílí městské neziskové organizace, které se soustředí na výchovu dětí a volnočasové využití času. Své místo zde mají i základní školy. Každá organizace má část parku Jana Palacha, kde jsou připraveny zajímavé aktivity. Skauti samozřejmě nesmí chybět. Dětský den se koná ve Svitavách tradičně v červnu.

Nejbližší Dětský den se bude konat v sobotu 6. 6. 2020 v parku Jana Palacha.

mindd3.jpg, 3,9kB mindd1.jpg, 3,8kB mindd2.jpg, 3,9kB mindd4.jpg, 3,9kB mindd6.jpg, 3,4kB mindd7.jpg, 3,3kB mindd5.jpg, 3,3kB

Betlémské světlo

betlemske_logo.jpg, 22kB Jedním ze symbolů poselství skautingu je vánoční cesta Betlémského světla. Malý plamínek putuje mezi lidmi i národy jako štafeta radosti, důvěry a naděje. Pro skauty je Betlémské světlo symbolem přátelství a míru. Plamínek, zažehnutý v místě narození Ježíše Krista, symbolizuje především postavu Ježíše Krista, který je na mnoha místech bible nazýván Světlem. Myšlenka šíření předvánočního pokoje a míru vznikla v Rakousku, odkud se rozšířila do pětadvaceti zemí světa. V Česku se tento novodobý vánoční zvyk šíří od roku 1989, kdy ho poprvé přivezli do Československa čeští exiloví skauti. Současný plamínek – Světlo přátelství – putuje ve speciálních bezpečnostních obalech letecky z Izraele do Lince, odkud se předává do 25 zemí světa a také institucím, například Evropskému parlamentu nebo OSN.

Betlémské světlo do Svitav cestuje každý rok vlakem z Brna, kde ho do svých ochranných rukou přebíráme my, svitavští skauti. Následně ho uložíme v kostele a předáváme dále. Jak už je tradicí, navštěvujeme na Štědrý den naše spoluobčany z penzionu pro důchodce v Lánech a z Domova na rozcestí. Světlo je k dispozici i ostatním občanům na Štědrý den mezi 11 a 12 hodinou pod vánočním stromečkem na náměstí Míru.

"Každý z nás alespoň něčemu věří, ve spoustu věcí můžeme věřit společně. Tohoto světýlka totiž rozdáváním neubývá, naopak sílí, spojuje nás, překračuje hranice států." (dokument Skauting je cesta)

minsvetlo1.jpg, 3,7kB minsvetlo3.jpg, 1,8kB minsvetlo4.jpg, 3,6kB minsvetlo6.jpg, 3,5kB minsvetlo7.jpg, 3,0kB minsvetlo9.jpg, 3,0kB minsvetlo5.jpg, 3,1kB

SBÍRKOVÉ AKCE

kytka.jpg, 8,6kB V minulosti se ve Svitavách konalo několik sbírkových akcí. Děti a jejich vedoucí s kasičkami jste mohly v ulicích města zahlédnout při sbírkách Skautské velikonoční kuřátko (známé i z televize), Postavme školu v Africe, Kapka, Květinový a Srdíčkový den. Naše středisko bylo garantem dobročinnosti ve městě.

Za zmínku stojí účast našich členů za Junáka v přímém přenosu ČT Pomozte dětem. Na přelomu roku 2013-2014 se středisko zapojilo do sbírkové akce "Víčka pro Nelinku". V rámci této akce proběhla soutěž mezi družinami o největší počet na sbíraných víček.
V současnosti se zapojujeme do Českého dne proti rakovině a sbírky Společně proti leukemii.

minsbirka2.jpg, 3,5kB minsbirka1.jpg, 3,4kB minsbirka3.jpg, 3,8kB minsbirka4.jpg, 3,7kB minsbirka5.jpg, 3,7kB minsbirka6.jpg, 3,5kB minsbirka7.jpg, 3,4kB

DALŠÍ STŘEDISKOVÉ AKCE
Zahájení skautského roku

Každý rok se na přelomu září a října sjedou členové střediska, aby zahájili nový skautský rok. Už několikátý rok se Zahájení skautského roku koná na našem tábořišti Trpík. Jedná se většinou o jednodenní akci, jejíž součástí se tzv. Červenáčkův závod. Závod je pořádán na počest bývalého člena střediska Červenáčka, který zemřel v roce 1996 na těžkou nemoc ve velmi mladém věku. Každý rok má závod nějaké téma a většinou prověřuje znalosti a dovednosti našich členů. Také je to jedinečná příležitost na setkání všech členů svitavského střediska.

minzahajeni4.jpg, 3,5kB minzahajeni1.jpg, 3,5kB minzahajeni2.jpg, 3,6kB minzahajeni3.jpg, 2,9kB minzahajeni5.jpg, 2,8kB minzahajeni6.jpg minzahajeni7.jpg, 3,8kB

Tábory

Už od vzniku skautingu je tábor neoddělitelnou součástí naší činnosti. V současnosti je to završení celoroční činnosti. Každý rok alespoň jeden oddíl prožívá nezapomenutelné táborové chvíle na našem tábořišti Trpík, kam se jezdí už od počátku 90.let. Krom stanového táboru na Trpíku oddíly vyráží na putovní tábory na koních, lodích, kolech, do českých hor i zahraničí.

V minulosti se členové střediska podívali na tábořiště Posekanec u Budislavy, Zubrštejn, Polná u Jihlavy, sjížděli krásné české řeky Otava, Lužnice, Berounka, Ohře, Sázava, nebo se kochali krásami českých a zahraničních hor - Kralický Sněžník, Krkonoše, Lužické hory, Beskydy, Malá Fatra, Nízké Tatry, Slovenský ráj, Rudohoří, Alpy, Pyreneje,...

mintabor1.jpg, 3,5kB mintabor2.jpg, 3,6kB mintabor3.jpg, 3,5kB mintabor4.jpg, 3,3kB mintabor5.jpg, 3,2kB mintabor7.jpg, 3,4kB mintabor6.jpg, 3,4kB
Vyrobeno členy střediska © 2019
Junák - český skaut, středisko Smrček Svitavy, z.s.