Skautské středisko Smrček Svitavy

AKTUALITY

Družiny Žraloků, Rejnoků a Tučňáků byly o víkendu v Zábřehu. Kluci cestovali na Měsíc, společně si zahráli řadu her a rozvíjeli své dovednosti. Více fotovzpomínek je ve střediskové fotogalerii

Na web byl přidán zápis ze střediskové rady ze dne 12.02.2017. Naleznete ho v sekci středisková rada nebo po kliknutí na nadpis.

Vlčácké družiny 3. oddílu vodních skautů čeká v termínu 25.-26.2. výprava do Zábřehu na Moravě.
Sraz mají kluci v sobotu v 7:40 na vlakovém nádrží a vrátí se v neděli v 14:54.

Příloha ke stažení

V neděli 12.2.2017 od 17:00 zasedne v klubovně Ve sklepě středisková rada.
Rada se bude zabývat činností oddílů, výsledky registrace, investicemi v roce 2017, plánem akcí a dalším rozvojem Trpíku.

V sobotu 4.2.2017 se konal Svitavský rádcovský seminář - SRAZ 2017.

Vzdělávací akce se zúčastnilo 13 skautek a skautů podílejících se na přípravě schůzek pro mladší členy ze svitavského střediska. Účastníci se dozvěděli základy k vývojové psychologii, první pomoci, bezpečnosti, myšlenkovým základům a přípravě schůzek. Věříme a doufáme, že v budoucnu proběhnou další podobné srazy...Našim rádcům a rádkyním děkujeme za účast.

V termínu 27.-29.1.2017 vyráží posádky Skandijců a Burlaků na skautskou výpravu na zálesáckou Brlenku u Čisté. Užijte si to!

Příloha ke stažení

K dnešnímu dni je ve středisku registrováno 106 členů, za což patří velké díky vedoucím, rádkyním a rádcům, kteří se věnují každotýdenní činnosti a zajišťují smysluplnou a atraktivní výchovu a růst pro naše členy. Zároveň díky všem dalším, kteří se podílí na provozu střediska a zajišťují prostředí pro činnost, bez jejich aktivity by to také nešlo.

Věřím, že i v dalším roce společně můžeme připravit prostředí, ve kterém náš skautský SMRČEK může růst a dál se rozvíjet.

registrace 2017

Příloha ke stažení

Středisko Smrček Svitavy připravuje pro své členy, kteří se věnují výchově dětí při schůzkové činnosti vzdělávací seminář - SRAZ 2017. 4.2.2017 do Svitav přijedou přednášet zkušení instruktoři z různých míst České republiky.

SRAZ 2017

Přejeme vám krásné a poklidné prožití svátků vánočních a úspěšné vstoupení do roku 2017.

"Vlastní štěstí nacházejte v tom, že budete dělat jiné šťastnými. Buďte připraveni šťastně žít a šťastně zemřít. Pokuste se opustit tento svět o něco lepší, než jste jej našli." (R.Baden-Powell, zakladatel skautingu)

Pro mnoho spoluobčanů má čas Vánoc hlubší význam, křesťanskou myšlenku, ale ať už naše duchovní myšlenky směřují kamkoliv, tak právě společná setkání, radost a otevřená srdce jsou tím skutečným světlem Vánoc, které nás v tomto čase spojuje a je tím nejdůležitějším. Jedním ze symbolů vzájemného spojení je Betlémské světlo, které putuje mezi lidmi i národy, jeho plamínku neubývá, naopak sílí, překračuje hranice států, měst a našich domovů. Pro skauty je Betlémské světlo symbolem přátelství a míru a stejně jako v minulých letech vám chceme tento symbol předat.

Světlo do Svitav přivezou vlakem skauti z Brna v sobotu 17. prosince v 9:57. V neděli 18. prosince bude Betlémské světlo předáno v kostele Navštívení Panny Marie na náměstí, kde bude k dispozici po dobu svátků. Na Štědrý den ráno jej skauti donesou do Domu s pečovatelskou službou v Lánech a od 11 do 12 hodin si jej kdokoli může přijít odpálit pod vánoční strom na náměstí.

Vyrobeno členy střediska © 2013-2016